AcCES PRIN SPORT

2021-08-03T13:07:24+03:00luni, 2 august, 2021|

București, Iulie 2021

Asociația FDP-Protagoniști în educație derulează în perioada iulie 2021-februarie 2022 proiectul AcCES PRIN SPORT, proiect finanțat prin Programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Plecând de la istoricul Școlii Sociale Sportive, program de prevenire a abandonului școlar prin intermediul sportului și avand la bază metodologia incluzivă dezvoltată de Fundația Real Madrid – Spania (în baza unui parteneriat aflat la al 8-lea sezon), proiectul AcCES PRIN SPORT abordează prin modelul social sportiv dezvoltat, problematica abandonului scolar, promovează egalitatea și accesul echitabil la servicii specializate în rândul celor 115 copii proveniți din medii defavorizate cu diferite diagnostice – copii cu cerințe educaționale speciale incluși în școlile de masă.

Având în vedere riscul ridicat de excluziune al acestor copii, dificultatea pe care o întâmpină familiile acestora  în a accesa servicii specifice nevoilor lor de învățare, prin extinderea activităților de incluziune prin sport (atletism, dans) proiectul își propune menținerea implicării și participării tuturor copiilor la educație (sportivă și nonformală), utilizând sportul ca metodă de incluziune prin dezvoltarea de activități sportive în cadrul Școlii Sociale Sportive: fotbal,dans, kinetoterapie, atletism.

Activitățile socio-educaționale care vor fi derulate pe tot parcursul proiectului (vizită muzee, teatru, cinema, ateliere educație non-formală, modele profesionale, evenimente sportive restrânse, acces la consiliere și terapii individuale pentru reducerea efectelor pandemiei asupra copiilor și/sau părinților), vizează motivarea copiilor pentru continuarea parcursului educațional, dezvoltarea spiritului de echipă, identificarea unor modele la nivelul comunitătii și formarea unui grup de prieteni unde sportul și învățarea sunt prioritare.

Obiectivul final al proiectului îl constituie promovarea sportului în rândul copiilor care provin din medii defavorizate și care locuiesc în cartierele mărginașe ale Bucureștiului, menținerea fetelor în activități sportive și creșterea participării copiilor cu CES/suspiciune de CES/risc de abandon școlar la activități sportive, dezvoltând și promovând astfel un model de comunitate sportivă incluzivă.

Proiect derulat de Asociația FDP-Protagoniști în educație și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

 

Despre Asociația FDP-Protagoniști în educație

La cei peste 20 ani de la înființare, misiunea Asociației FDP-Protagoniști în educație este aceea de a promova demnitatea umană a celor mai dezavantajate persoane din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre ei și implicându-i ca adevărați protagoniști ai vieții lor. În viziunea FDP, fiecare persoană își poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată. FDP intervine în mod integrat la nivelul comunităților cu trei mari obiective: prevenirea abandonului școlar pentru copii proveniți din familii defavorizate, reducerea riscului de excluziune pentru familii provenite din medii dezavantajate, facilitarea accesului la servicii medicale și de sănătate a beneficiarilor. Pentru mai informații accesați www.fdpsr.ro.

Despre Programul În stare de bine

Programul În stare de bine este un program de finanțare ce oferă anual granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile cultură, sport sau viaţă sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile. Pentru mai informații, accesați www.instaredebine.ro.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.270 de magazine în 7 țări și o rețea de 126 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe informații, vizitați www.kaufland.ro.

Despre Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil  și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Pentru mai multe informații, accesați www.fdsc.ro.

Go to Top