BEAMS: Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority Stereotypes

2017-10-24T15:37:19+03:00joi, 19 octombrie, 2017|

BEAMS: Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority Stereotypes

Durata: ianuarie 2013 – decembrie 2014

Obiectiv general

  • Extinderea domeniului de aplicare a analizei mecanismelor prin care se formează stereotipuri privind minoritățile (Romi și Sinti, migranți, grupuri etnice/religioase) la diferite domenii ale culturii de masa și schimbarea tendințelor societale rasiste, crearea unor produse culturale care demitizează stereotipurile, promovare înțelegerii interculturală și creșterea toleranța în UE.

Obiectivele specifice

  • Intelegerea mecanismelor de creare a stereotipurilor în produsele culturale de masă
  • Intelegerea legaturii dintre produsele culturale de masă, percepția publică și tendințele rasiste ale societătii
  • Promovarea interacțiunii și respectului identităților și diversității între diferite grupuri, prin dezvoltarea gândirii critice a copiilor/tinerilor și implicarea lor activă în procesul de schimbare a discursului public despre minorități și între minorități și populația majoritară

Rezultate

  • Studiu asupra mecanismelor de creare a stereotipurilor în produsele culturale de masă din România în ultimii 20 de ani, însoțit de o o colecție de mostre relevante
  • Studiu asupra impactului produsele culturale de masă asupra mecanismele și proceselor cognitive/sociale de construcție a stereotipurilor
  • Ghid și instrumente de lucru (toolkit) ale programului pilot de educție pentru antidiscriminare desfășurat în Școala Gimnazială ”Barbu Delavrancea”, Școala Gimnazială „Mexic”, Școala Gimnazială Numărul 55 și Liceul Economic ”Viilor” din Bucuresti in perioada martie- noiembrie 2014
  • 50 de elevi din Școala Gimnazială ”Barbu Delavrancea”, Școala Gimnazială „Mexic”, Școala Gimnazială Numărul 55 și Liceul Economic ”Viilor” din București au conștientizat rolului jucat de reprezentările stereotipe ale minoritatii Roma în România și au realizat produse culturale pentru a demasca stereotipurile și reprezentările discriminatorii
  • Expoziție de fotografie și proiectie film “Liberi de stereotipuri “ cu participarea a 100 de invitați (tineri, profesori, artiști, experți, formatori, jurnaliști, producători de media)

Finanțator: Proiect cofinantat de Comisia Europena, prin programul „Combaterea rasismului, xenofobiei și antisemitismului”.

Proiectul este coordonat de Regiunea Veneto din Italia și implementat în cadrul unui parteneriat cu 15 organizații din 11 țări ale Uniunii Europene. În România proiectul este implementat în București de Fundația Dezvoltarea Popoarelor.

Materialele culturale din cadrul proiectului au fost realizate împreună cu echipa de formatori FDP: Ana Agopian- scenarist, Katia Pascariu- actor și Mircea Toma- expert comunicare.

Autori: elevi de la Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea” din București

Analiză asupra produselor de masă, a percepțiilor și atitudinilor față de minoritatea Roma în România. Autori: Mircea Toma, Ionuț Codreanu, Oana Ganea

Go to Top