Califică-te pentru o șansă reală pe piața muncii

2017-10-24T14:49:37+03:00joi, 19 octombrie, 2017|

Califică-te pentru o șansă reală pe piața muncii

Pagina proiectului: cursuri-locdemunca.fdpsr.ro

Durata: 18 luni (01 aprilie 2014 – 30 septembrie 2015)

Localizare: Bucuresti-Ilfov

Obiectiv general

 • Proiectul urmărește atragerea și menținerea pe piața muncii a persoanelor inactive, a șomerilor ( în special șomerilor de lungă durată), a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a persoanelor care au părăsit timpuriu școala, prin promovarea unor măsuri active in domeniul ocupării în Regiunea București-Ilfov.

Obiectivele specifice

 • Îmbunătățirea capacității de ocupare a 324 de persoane prin stimularea motivației și abilităților personale privind căutarea și menținerea unui loc de muncă, respectiv creșterea nivelului de calificare în ocupații cerute pe piața muncii. Pentru aceste persoane vom furniza servicii de informare privind piața muncii, orientare, consiliere, mediere.
 • Dintre acestea, un număr de 298 de persoane vor urma cursuri de formare rofesională în următoarele meserii:
  • Comerciant vânzator marfuri alimentare (calificare nivel 2)
  • Sudor (calificare nivel 1)
  • Sculer matrițer (calificare nivel 2)
  • Contabilitate primară ( specializare)
  • Îngrijitor bătrâni la domiciliu (calificare nivel 1)
  • Îngrijitor bolnavi la domiciliu (calificare nivel 2)
  • Patiser (calificare nivel 1)
  • Brutar patiser preparator de produse făinoase (calificare nivel 2)
  • Competențe antreprenoriale (specializare)
  • Mecanic auto (calificare nivel 2)
  • Operator introducere, validare si prelucrare date (Initiere)
  • Angajarea și menținerea pe piața muncii a unui număr de 49 de persoane

Beneficiari

 • 324 persoane inactive, șomeri (în special șomeri de lungă durată), persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și persoane care au părăsit timpuriu școala

Activitati

 • Organizarea Conferințelor de început și sfârșit a proiectului;
 • Dezvoltarea și actualizarea unei pagini web;
 • Realizarea unei campanii media (radio, outdoor, online, promovare directă) pentru selecția grupului țintă;
 • Diagnoza privind piața forței de muncă;
 • Furnizare servicii de orientare, consiliere, mediere;
 • Autorizarea, monitorizarea și furnizarea programelor de formare.

Buget: 2.037.322,05 lei

Finantator

 • Proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 • Axa prioritara: 5 – “Domeniul major de intervenție”
 • Domeniul major de interventie: – “Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”

Califică-te pentru o șansă reală pe piața muncii

Go to Top