• FDP – Protagoniști în educație
Despre FDP2020-07-03T17:25:24+03:00

Organizația a fost înființată în 1996 de către voluntari italieni și români, cu sprijinul organizației italiene AVSI. Denumirea inițială a organizației a fost Fundația Dezvoltarea Popoarelor.

1996

 • În parteneriat cu AVSI am restructurat pavilionul pediatric „Casa Doru” din Spitalul”Dr. Victor Babeș”.

1997

 • Am început programul „Susținere la distanță” în favoarea copiilor de la Centrul ”Sfânta Ecaterina” din București și a familiilor în dificultate din județul Cluj.
 • Personalul medical din spitalele de boli infecțioase din București este format la Spitalul Bambin Gesu’ din Roma.
 • Au loc misiuni dermatologice ale medicilor de la Bambin Gesu’ pentru tratarea copiilor bolnavi abandonați.

1998

 • Cu sprijinul UNICEF am început primul proiect de dezinstituționalizare a copiilor abandonați în Spitalul „Dr. Victor Babeș” și Vidra.
 • Am intervenit în regim de urgență în județul Mureș în favoarea victimelor inundațiilor.

1999

 • Am început intervenţia în comunitatea de romi din satul Iazu, Cojasca județul Dâmbovița.
 • Am deschis un birou FDP de la Arad și am început reintegrarea în familiile de origine a copiilor abandonați în Centrul de Plasament nr. 1.
 • Am început intervenția de prevenire a TBC în comuna Mănăstirea, județul Călărași.

2000

 • În apropiere de București am deschis prima casă de tip familial, pentru 9 copii abandonați.
 • Am inaugurat grădinița din Satul Iazu-Cojasca, cu finanțare de la Primăria Madrid, donatori privați din Italia și UNICEF.
 • Am intervenit de urgență în localitatea Sânpaul, județul Mureș, în favoarea victimelor inundațiilor.

2001

 • În apropiere de București am deschis a doua casă de tip familial pentru 7 copii abandonați.
 • În București am deschis a treia casă de tip familial, pentru 5 copii abandonați.

2002

 • FDP demarează încă un proiect de dezinstituționalizare a copiilor abandonați, mulțumită căruia, alți 7 copii sunt integrați în familii de asistenți maternali.

2003

 • FDP a iniţiat campania de sensibilizare privind integrarea copiilor dezinstituționalizați în școli, la nivelul a 11 județe.
 • Am demarat primul proiect de integrare profesională la Arad.
 • Am organizat primul eveniment public de sensibilizare a mediului de afaceri, în cadrul unei emisiuni Realitatea TV, găzduită de actorul Marcel Iureș la Teatrul Act.

2004

 • Am deschis centrul de zi „Luigi” în București.
 • Are loc prima schimbare a identității vizuale a organizației care devine Fundația Dezvoltarea Popoarelor.
 • Cu sprijin financiar UNICEF, am implementat un proiect de dezvoltare a capacității autorităților locale din 9 localități cu populație de romi din Dâmbovița

2005

 • La Cluj am înfiinţat Centrul de dezvoltare a abilităților de viață independentă pentru tineri – programul „Compania”.

2006

 • Am deshis primele apartamente în care tinerii dezinstituționalizați trăiesc autonom.
 • FDP implementează primul proiect transnațional de schimburi de experiență în domenii cheie: protecția copilului, integrare profesională și populație romă, în parteneriat cu organizații din România, Italia, Polonia, Bulgaria și Belgia.

2007

 • Am demarat la nivel național programul de integrare profesională.
 • Punctul de lucru Cluj-Napoca devine filială cu personalitate juridică.

2008

 • Are loc inaugurarea Centrului de servicii pentru integrarea profesională a adulților și tinerilor în dificultate din Arad.
 • La Cluj-Napoca, se desfăşoară primul proiect de recrutare și implicare a voluntarilor în activități la nivelul comunității.
 • Punctele de lucru din Arad și Dâmbovița primesc personalitate juridică și devin filiale.

2009

 • Experiența FDP în domeniul HIV este recunoscută la nivel internațional și transferată unor specialiști din Kazakstan în cadrul unui parteneriat cu organizația Maksora
 • Sunt inițiate primele activități de calificare profesională în domeniul auto, pentru 45 de tineri în dificultate cu sprijinul UniCredit și al AutoItalia.
  FDP și filialele își întăresc capacitatea organizațională într-un proces de planificare strategică, formarea personalului în domenii cheie și schimbarea identității vizuale.
 • Am implementat primul proiect finanțat din FSC de calificare a angajaților din domeniul auto.

2010

 • FDP începe implementarea a trei proiecte strategice finanțate din Fondul Social European care permit consolidarea intervenției în domeniul ocupării și educației și dezvoltă o nouă direcție, cea a economiei sociale.
 • Începe proiectul de reintegrare voluntară în comunitățile de origine a 50 de familii de romi din tabăra”Triboniano” din Milano în parteneriat cu AVSI și Primăria Milano.
 • Experiența FDP în intervențiile în favoarea persoanelor de etnie roma este recunoscută în cadrul unui proiect de schimburi de experiență la nivel european, implementat de Cittalia și alte 10 organizații și instituții publice din cinci țări Europene.

2011

 • FDP înființează 6 centre regionale care oferă servicii de ocupare în localități urbane (București, Arad, Cluj, Dâmbovița, Olt, Gorj) și 13 centre rurale în comunități din județele Arad și Dâmbovița.
 • Am iniţiat prima activitate de tip întreprindere socială la Cluj, în domeniul tâmplăriei PV.

2012

 • Se semnează parteneriatul strategic cu Fundația Real Madrid în vederea deschiderii Școlii Sociale Sportive la București.
 • Se înființează întreprinderea socială „Fabrica de mozaic”, la București.
 • Încep activități de igienizare și suport educațional pentru copiii de pe rampa de gunoi de la Pata Rât – Cluj.

2013

 • Am implementat primul proiect de combatere a formelor discriminării,”BEAMS Breaking Down European Attitudes towards Migrant/ Minority Stereotypes”.
 • Am deschis Centrele „Școala după Școală” din București, Dâmbovița și Cluj. Peste 160 de copii cu risc de abandon școlar beneficiază de activitățile educative din cadrul centrelor, îmbunătățindu-și rezultatele școlare și frecvența.

2014

 • FDP implementează primul proiect de cooperare internațională ”Femei active în comunitate, responsabile în familie” – Creșterea participării femeilor din Betleem și regiunea Hebron, Palestina, la viața socială”.
 • Se inaugurează Centrul de Servicii de Ocupare și Formare Profesională din București.
  Peste 33 de locuri de muncă nou create prin interprinderile sociale.

2015

 • FDP deschide și inaugurează Centrul de consiliere și sprijin pentru părinte și copil în București.
 • Am susţinut 80 de mame tinere din comunități defavorizate, cu activități tip școala părinților, consiliere, cu produse pentru bebeluși în Cluj și Dâmbovița.
 • Am finalizat 3 proiecte europene în domeniul economiei sociale și formării profesionale, de care au beneficiat peste 1000 de persoane.
 • Fodbalistul Florin Răducioiu devine ambasadorul Școlii Sociale Sportive Real Madrid, fapt ce a determinat câștigarea premiului de voluntarul anului în sport în cadrul Galei VOLUM.
 • 20 de copii de pe rampa de gunoi Pata Rât – Cluj sunt integrati într-un Centru Multifuncțional de servicii sociale integrate „Țara Minunilor”, ca urmare a parteneriatului încheiat cu Direcția de Asistență Socială și medicală Cluj-Napoca.
 • Am derulat activități de formare și sensibilizare a profesioniștilor din domeniul incluziunii școlare a copiilor cu cerințe educationale speciale.

2016

 • Am dezvoltat un parteneriat solid, cu un trust media, determinând astfel creșterea vizibilității și dezvoltarea programului Școala Socială Sportivă.
 • Am implementat un proiect educativ cu privire la discursul instigator la ură în mediul online în școli din București, Cluj și Arad, precum și seminarii cu jurnalști, cu privire la aceeasi tematică.
 • Am deschis 4 apartamente sociale în septembrie 2016 unde locuiesc 7 tineri si 2 copii aflați în situații de dificultate.
 • Am deschis o locuintă protejată – Majilinda, pentru tineri în dificultate
 • Am organizat Concertul aniversar „20 de ani FDP”.
 • Ne-am schimbat denumirea din Fundația Dezvoltarea Popoarelor în Asociația FDP- Protagoniști în educație.

2017

 • Am implementat proiectul Educația – Centrul Schimbării în Comunitate 2017-2021 având ca scop creșterea accesului la educație pentru copii și tineri proveniți din familii dezavantajate, prin crearea unui spațiu comunitar care să deservească la dezvoltarea comunității Pata Rât- Cluj, printr-o intervenție integrată.
 • Cu sprijinul Fundației Renovabis am implementat proiectul “Empowering parents for raising happy children“ principalul scop fiind dezvoltarea abilităților părintești și sporirea stimei de sine în rândul celor 25 de părinți expuși riscului de excludere socială și împuternicirea părinților cu riscuri de a cunoaște și de a-și accesa drepturile, de a cunoaște și de a respecta drepturile copiilor prin educație și acces la servicii.
 • În luna noiembrie 2017, Federația Română de Fotbal în parteneriat cu Asociația FDP- Protagoniști în educație a organizat prima ediție a CUPEI RESPECT.

2018

 • Am implementat proiectul “Together we can! Experiences of change and support of families at risk“ principalul scop fiind dezvoltarea abilităților părintești și sporirea stimei de sine în rândul celor 25 de părinți expuși riscului de excludere socială;
 • În luna Septembrie 2018 am demarat proiectul „SPORTRROM – Activități sportive pentru copiii din localitățile Cojasca și Iazu” care vizează creșterea calității vieții pentru un număr de 72 de copii aflați la risc de abandon școlar din 2 școli din localitățile Cojasca și Iazu, prin promovarea de activități sportiv-educaționale și implicarea comunității în evenimente sportive locale;
 • Am continuat intervenţia cu scopul  creșterii calității vieții copiilor și familiilor aflate în situații dificile care trăiesc în comunitatea de lângă rampa de gunoi din Pata Rât (jud. Cluj) prin facilitarea accesului la educație, servicii medicale, integrarea socială și școlară a copiilor;
 • În Centrul Comunitar (jud. Cluj) activităţile dedicate creşterii gradului de conştientizare a comunităţii cu privire la educaţia copiilor şi prevenirea abandonului şcolar a fost realizată şi cu implicarea voluntarilor;
 • Dezvoltarea rețelei europene Tandem Plus – proiect care îşi propune crearea unei platforme de schimb de experiență între parteneri, membri ai rețelei Europene Tandem Plus şi schimburi de experiență între operatori din domeniul incluziunii sociale și profesionale;
 • În luna mai 2018, Federația Română de Fotbal în parteneriat cu Asociația FDP – Protagoniști în Educație le-a oferit copiilor bilete la Finala Cupei României pe Arena Națională;
 • Copiii Școlii Sociale Sportive au participat pentru a patra oară la competiţia sportivă (Copa Alma) unde echipa noastra a câştigat trofeul #stimadesine.

2019

 • Prin programul În Stare De Bine finanțat de Kaufland România, și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile s-a derulat proiectul SPORT 4 GIRLS, SPORT 4 ALL care a avut ca scop creșterea accesului fetelor din comunități marginalizate/rome la activități sportive (fotbal, handbal, dans), dezvoltând un model de educație prin sport pentru 65 copii din medii vulnerabile;
 • Cu sprijinul ING Bank, am derulat proiectul “S-a făcut lumină!”, un proiect inovativ care și-a propus îmbunătățirea calității vieții a 27 de familii din Pata Rât, jud. Cluj (Rampa) care trăiesc în condiții de sărăcie extremă prin dotarea cu panouri solare și sobe;
 • Un alt proiect implementat prin programul În Stare De Bine a fost proiectul Practic Red care și-a propus ca prin promovarea drepturilor omului/ ale copiilor într-un mod prietenos și util să faciliteze accesul la sănătate, educație, hrană, îmbracaminte și să asigure un trai decent pentru 20 de familii;
 • Prin proiectul “Şcoală după Şcoală” s-a urmărit prevenirea abandonului şcolar şi creşterea accesului la educaţie pentru copiii proveniţi din familii dezavantajate, situația școlară a copiilor fiind în permanență monitorizată;
 • Am derulat proiectul Case File, care a avut ca scop crearea unei o soluții de tehnologie digitală constând într-un sistem de management informal al cazurilor în care asistenţii/ lucrătorii sociali, comunitari, mediatorii sau ONG-urile îşi pot crea cont şi pot menţine jurnale despre beneficiarii din comunităţile în care activează;
 • Cu sprijinul Raiffeisen Bank, am implementat un alt proiect inovativ – Trend Board Game, scopul fiind acela de a crea un board game şi folosirea lui ca instrument practic care să permită explorarea de către elevi a integrării sociale a persoanelor vulnerabile, stimulându-le gândirea critica și dezvoltându-le capacitatea de a identifica soluţii de remediere a inegalităţilor sociale;
 • Am aniversat 6 ani de derulare a programului Școala Socială Sportivă în colaborare cu Fundația Real Madrid-Spania;
 • Am aniversat pentru a 3-a oară Ziua Mondială a Săracilor – 17 noiembrie 2019
Fii partenerul nostru!
Go to Top