EGALITATE SI ECHITATE PRIN SPORT

2020-08-17T12:09:07+03:00luni, 17 august, 2020|

Asociația FDP-Protagoniști în educație a derulat în perioada 21 mai 2020 – 15 august 2020 proiectul EGALITATE ȘI ECHITATE PRIN SPORT, proiect finanțat prin Programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Proiectul s-a desfășurat în parteneriat cu DGASPC sector 3 și DGASPC sector 6 precum și școlile aflate în cartierele menționate (școala nr. 55 și Mexic din sector 3 și școala nr.153, sector 6).

Adresându-se unui grup de 70 de copii din cartiere mărginașe ale Bucureștiului, copii proveniți din familii aflate la risc de excluziune socială, proiectul a promovat prin diverse activități online dar și în aer liber (activitățile în aer liber s-au desfășurat în ultima decadă a proiectului), conceptele de egalitate și echitate prin sport, cu scopul de a combate discriminarea în rândul acestora.

Pe lângă activitățile sportive realizate atat online cât și în aer liber de către 2 antrenori de fotbal și 1 antrenor de dans, aproximativ 10% dintre copiii diagnosticați cu diabet, obezitate, probleme ale coloanei sau copii cu cerințe educaționale speciale înscriși în program, au beneficiat de servicii de evaluare și suport prin kinetoterapie în cadrul ședințelor individuale online, iar părinții copiilor au fost instruiti să însoțească și să observe copilul în timpul exercițiilor, pentru a preveni eventuale accidentări.

Prin mini-materiale video și provocări practice, s-a realizat menținerea fetelor în activități sportive, o mai bună cooperare și acceptare între fete-băieți, creșterea nivelului de informare și atitudine pozitivă față de activitățile sportive în rândul copiilor, stare de sănătate bună, încredere crescută în forțele proprii precum și o conexiune mai bună cu Școala Socială Sportivă.

Considerând că sportul joacă un rol important în ceea ce priveste incluziunea copiilor ce dispun de condiții materiale reduse, diversitatea activităților oferite prin modelul sportiv dezvoltat a condus la combaterea atitudinilor discriminatorii de gen între copii, a promovat coeziunea socială, dezvoltarea personală, eliminarea stereotipurilor, respectarea diversității, egalitatea și echitatea, 280 persoane din familiile de proveniență ale copiilor, colegi/ prieteni ai acestora beneficiind de aceste informații.

Proiect derulat de Asociația FDP-Protagoniști în educație și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Despre Asociatia FDP-Protagonisti in educatie

La cei peste 20 ani de la înființare, misiunea Asociației FDP-Protagoniști în educație este aceea de a promova demnitatea umană a celor mai dezavantajate persoane din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre ei și implicându-i ca adevărați protagoniști ai vieții lor. În viziunea FDP, fiecare persoană își poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată. FDP intervine în mod integrat la nivelul comunităților cu trei mari obiective: prevenirea abandonului școlar pentru copii proveniți din familii defavorizate, reducerea riscului de excluziune pentru familii provenite din medii dezavantajate, facilitarea accesului la servicii medicale și de sănătate a beneficiarilor.

Despre Programul În stare de bine

Programul În stare de bine este un program de finanțare ce oferă anual granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile cultură, sport sau viaţă sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile. Pentru mai informații, accesați www.instaredebine.ro.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.270 de magazine în 7 țări și o rețea de 126 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe informații, vizitați www.kaufland.ro.

Despre Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil  și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Pentru mai multe informații, accesați www.fdsc.ro.

Go to Top