Femei active în comunitate, responsabile în familie. Creșterea participării femeilor din Bethlehem și regiunea Hebron, Palestina la viața socială

2017-10-24T15:15:29+03:00joi, 19 octombrie, 2017|
Femei active în comunitate, responsabile în familie

Parteneri

 • Fundația Dezvoltarea Popoarelor, București, România (www.fdpsr.ro)
 • Institutul pontifical pentru reabilitare audio-fonetică “Effeta Paolo VI”, Betleem, Palestina (www.effetabetlemme.net)
 • Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Europa și Asia centrală, București, România (www.eurasia.undp.org)

Localizare: Betleem și din Regiunea Hebron, Autoritatea Națională Palestiniană

Durata: septembrie 2013 – septembrie 2014

Obiectiv general

 • Îmbunătățirea calității vieții a 100 de femei din Betleem și Regiunea Hebron cu vârste cuprinse între 20-40 ani, ale căror copii sunt afectați de dizabilități auditive, adresându-se în principal nevoii de cunoaștere a propriilor drepturi și de creștere a motivației pentru participarea responsabilă la viața familiei și a comunității. Indirect, proiectul a contribuit astfel la creșterea accesului copiilor cu dizabilități la un parcurs educativ și de recuperare medicală adaptat nevoilor lor.

Obiectivele specifice

 • Creșterea participării a 100 de femei din Betleem și Regiunea Hebron la viața familială și socială
 • Cresterea accesului la educație pentru 100 de copii cu dizabilități auditive din Betleem și Regiunea Hebron
 • Consolidarea capacității de furnizare de servicii socio-educative a Institutului “Effeta Paolo VI”

Rezultate

 • 100 de femei au participat la ateliere asupra drepturilor omului și la ateliere cineforum privind rolul femeii in societate
 • Peste 100 de părinți au fost implicați în procesul educațional și de recuperare auditivă a propriilor copii
 • Institutului Effeta și-a consolidat metodologia de furnizare a serviciilor lor socio-educative pentru copii cu dizabilități educative și pentru familiile acestora

Buget total: 63.630 Euro

Finanțator: Ministerul Afacerilor Externe al României din bugetul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare

Women active in the community, responsible in the family. Raising women’s participation in social life, in Bethlehem and the Hebron region, Palestine

Partners

 • People’s Development Foundation (Fundația Dezvoltarea Popoarelor), Bucharest, Romania (www.fdpsr.ro)
 • Pontifical Institute for the audio-phonetic rehabilitation “Ephpheta Paul VI”, Bethlehem, Palestine (www.effetabetlemme.net)
 • United Nations Development Program in Europe and Central Asia, Bucharest, Romania (www.eurasia.undp.org)

Localization: Bethlehem and Hebron region, Palestine

Duration: September 2013 – September 2014

General objective

 • Improving the life quality of 100 women from Bethlehem and Hebron region, whose children are affected by hearing disability, mainly addressing the needs of awareness of their rights and of increasing the motivation for responsible participation in family and community life. Indirectly, the project will contribute to increasing the access of disabled children to an educational and medical rehabilitation program, adapted to their needs.

Specific objectives

 • Raising the participation of 100 women from Bethlehem and Hebron region in family and social life
 • Improve access to education for 100 children with hearing disabilities from Bethlehem and Hebron region
 • Build “Ephpheta Paul VI” Institute ‘capacity to provide social and educational services

Results

 • 100 women participated in workshops on human rights and Cineforum workshops on women’s role in society
 • Over 100 parents contributed to the educational and audio-phonetic rehabilitation process of their children
 • The “Ephpheta Paul VI” Institute consolidated its methodology to provide social and educational services to disabled children and to their families

Total budget: 63.630 Euro

Funded by: Romanian Ministry of Foreign Affairs, Official Development Assistance Programme

Go to Top