Locuința protejată Majilinda2020-01-13T17:34:50+02:00

Locuința Protejată „Majilinda”

FDP – Protagoniști în educație oferă suport în domeniul locuirii prin deschiderea serviciului social – Locuința Protejată “Majilinda”.

Prin intermediul locuinței protejate ne propunem să îmbunătățim viața persoanelor cu dizabilități (grad ridicat de autonomie).

Locuința protejată este un apartament cu 2 camere în sectorul 2 din București, proprietate a Asociației. Apartamentul este amenajat și dotat corespunzător și oferă condiții decente de trăi pentru persoanele cu dizabilități aflate în situație de risc până la depășirea acesteia.

Locuința asigură un mediu stabil în ceea ce priveşte confortul bio-psiho-social al beneficiarului, stabilitate și posibilitea de a-și rezolva situația de risc în care se află.

Locuința poate fi accesată pentru o perioadă determinată de timp. De asemenea, profesioniștii FDP oferă servicii integrate de suport persoanelor care accesează locuința (servicii de tutorat, consiliere socială, psihologică, vocațională).

Condiții de admitere

  1. Persoană cu dizabilități (grad ridicat de autonomie) aflată în situație de risc.
  2. Punctajul obținut în grila de selecție: persoanele care obțin peste 150 puncte vor îndeplini condițiile minime necesare pentru a accesa locuința protejată.
  3. Ordinea înscrierii: persoanele care îndeplinesc punctajul minim conform grilei de selecție, vor fi acceptate în ordinea în care s-a făcut înscrierea.

Procesul de recrutare și selecție va acorda șanse egale fiecărui candidat, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități, orientare sexuală sau zonă de proveniență. Acest principiu va fi întărit printr-o abordare complexă / integrată și printr-o personalizare a serviciilor oferite, în funcție de nevoile și profilul fiecărui beneficiar. De asemenea, instrumentele destinate persoanelor aplicante / beneficiarilor vor folosi un limbaj clar, simplu, respectând criteriile de accesibilitate.

Persoană de contact

Go to Top