• FDP – Protagoniști în educație
Misiune, viziune, valori2021-04-22T10:18:04+03:00

Misiune, viziune, valori

Viziune:

În viziunea FDP, fiecare persoană îşi poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată.

Misiune:

Promovarea demnității umane a celor mai dezavantajate persoane din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre ei și implicându-i ca adevărați protagoniști ai vieții lor.

Valori:

Persoana este în centrul tuturor acțiunilor, iar valoarea ei nu este definită de circumstanțele vieții

Împreună – a însoți și a ne lăsa însoţiţi

Implicarea stakeholderilor – a favoriza implicarea tuturor: beneficiari, specialisti, parteneri, donatori, sectorul privat

Învățăm din experiențe și valorificăm lecțiile învățate

Priorităţi strategice:

Ob. 1. Prevenirea abandonului şcolar pentru copii proveniţi din familii defavorizate

Obiective specifice:

  1. Menţinerea programului şcoala socială sportivă în Bucureşti, pentru 90 de copii, în colaborare cu instituţii publice din 3 sectoare;
  2. Promovarea accesului la educaţie al copiilor din comunităţi defavorizate din mediul rural;
  3. Prevenirea abandonului şcolar în randul copiilor cu CES prin accesarea serviciilor în cadrul centrului Wonder şi prin promovarea incluziunii acestora în şcolile de masă.

Ob. 2. Reducerea riscului de excluziune pentru copii/tineri/familii provenite din medii dezavantajate

Obiective specifice:

  1. Oferire terapii specifice pentru copii cu CES şi familiile acestora, proveniţi din medii dezavantajate;
  2. Facilitare acces la locuinţă şi servicii de sănătate pentru tineri seropozitivi;
  3. Reducerea sărăciei prin eficientizare energetică în zone marginalizate.

Ob. 3. Menţinerea şi extinderea  activităţii de cooperare internaţională

Obiective specifice:

  1. Furnizare echipamente medicale şi de protecţie, în zone defavorizate din mediul rural şi în tabere de refugiaţi, în Liban, Kenia, Myanmar, Kazakhstan;
  2. Prevenirea abandonului școlar şi oferirea de activităţi educaţionale şi de incluziune socială pentru copii şi tineri vulnerabili în Liban, Kenya, Myanmar, Kazakhstan.
Fii partenerul nostru! Educația schimbă viața!
Go to Top