• FDP – Protagoniști în educație
Misiune, viziune, valori2018-06-13T17:50:04+00:00

Misiune, viziune, valori

La cei peste 20 ani de la înființare, FDP este fidelă misiunii sale de a oferi oportunităţi socio-educative şi de integrare profesională persoanelor aflate în situaţii de risc social.

În viziunea FDP, fiecare persoană îşi poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată.

FDP are sediul central la Bucureşti, trei filiale în ţară (Arad, Cluj şi Dâmboviţa) şi își desfășoară activitatea la nivelul a patru regiuni din România (Bucureşti Ilfov, Vest, Nord-Vest, Sud-Muntenia).

FDP intervine, în mod integrat la nivelul comunităților, cu trei mari obiective:

  • prevenirea abandonului școlar
  • promovarea ocupării durabile
  • dezvoltarea inițiativelor de economie socială

Metoda de lucru a FDP are în vedere o abordare pozitivă, care valorizează persoana, indiferent de dificultatea situaţiei în care se află, prin implicare şi participare activă.

Fii partenerul nostru! Educația schimbă viața!