Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii

2017-10-24T13:45:31+03:00joi, 19 octombrie, 2017|

Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii

Durata: 3 ani (septembrie 2010- august 2013)

Localizare: București și județele Dâmbovița, Cluj și Galați

Obiectiv general

 • Prevenirea părăsirii timpurii a școlii de către elevii cu risc, din patru regiuni din România: regiunea Sud-Muntenia (județul Dâmbovița), regiunea Nord-Vest( județul Cluj), regiunea Sud-Est (județul Galați) și regiunea București Ilfov (sectorul 3).

Obiective specifice

 • menținerea în sistemul de educație a 840 de elevi din ciclul primar și gimnazial cu risc de abandon școlar din cele patru regiuni;
 • dezvoltarea parteneriatului la nivel județean, multiregional și transnațional între instituiiți și organizații cu rol în dezvoltarea programelor de prevenire a abandonului școlar;
 • dezvoltarea și implementarea unui model de program de tip „școal după școală” (SDS) în opt locații din cele patru regiuni.

Beneficiari

 • 1200 de elevi din ciclul primar și gimnazial cu risc de abandon școlar din cele patru regiuni;
 • 440 de părinți/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii;
 • 432 de persoane implicate în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii.

Activități

 • activități pentru creșterea gradului de conștientizare, de către elevi și părinți, a importanței școlii, prin realizarea de vizite la domiciliu, caravane ale colegilor elevilor cu risc;
 • acordarea de stimulente materiale pentru elevii în dificultate;
 • vizite cu scop educativ, organizate periodic, în vederea îmbunătățirii participării școlare studiu privind cauzele riscului de abandon școlar la nivelul celor patru județe implicate;
 • consilierea elevilor cu risc de abandon școlar și a părinților acestora;
 • rețele de experți la nivel județean și multiregional, în cadrul cărora se realizează planificarea și monitorizarea acțiunilor de prevenire a părăsirii timpurii a școlii;
 • schimburi de bune practici în Italia și Lituania cu scopul de a înțelege și a învăța din experiența acestor țări în domeniul programelor de tip SDS și elaborarea unui ghid de bune practici;
 • dezvoltarea și furnizarea activităților de tip SDS în opt centre în cele patru regiuni;
 • activitati de sprijin pentru pregătirea personalului implicat și a cadrelor didactice în dezvoltarea programelor de prevenire a abandonului școlar: seminarii, ateliere interactive, cursuri de formare; conferințe multiregionale.

Buget: 12.626.619 RON

Parteneri

 • Fundația Dezvoltarea Popoarelor – filiala Dâmbovița
 • Fundația Dezvoltarea Popoarelor – filiala Cluj

Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii

Finanțator

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!
 • Axa prioritar 2.” Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”. Domeniul major de intervenție „2.2. Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”.

Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii

Go to Top