Parteneriat pentru ocupare în mediul rural

2017-10-24T14:55:47+03:00joi, 19 octombrie, 2017|

Parteneriat pentru ocupare în mediul rural

Durata: 2 ani (februarie 2011- ianuarie 2013)

Localizare: Județele Dâmbovița și Arad

Obiectiv general

 • Obiectivul general al proiectului „Parteneriat pentru ocupare în mediul rural” este sprijinirea ocupării pentru 670 de persoane din zonele rurale din doua regiuni din România: regiunea Sud-Muntenia și regiunea Nord-Vest, prin atragerea, susținerea și facilitarea integrării pe piața muncii și prin sprijinirea ocupării formale, pe o perioadă de 24 de luni.

Obiectivele specifice

 • atragerea unui număr de 670 de persoane din mediul rural pe piața muncii;
 • asigurarea sustenabilității pe termen lung în zonele rurale din județele Arad și Dâmbovița prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole;
 • îmbunătățirea capacității de ocupare a 370 persoane, prin stimularea motivației și abilităților personale pentru căutarea și menținerea unui loc de muncă, respective creșterea nivelului de calificare în ocupații cerute pe piața muncii
 • dezvoltarea și diseminarea unui pachet inovativ de servicii de ocupare în parteneriat public-privat pe baza unui model transnațional

Beneficiari

 • Persoane în căutarea unui loc de muncă
 • Persoane inactive
 • Persoane ocupate în agricultura de subzistenţă
 • Şomeri
 • Şomeri de lungă durată
 • Şomeri tineri

Activități

 • Informarea, orientarea și consilierea beneficiarilor cu privire la oportunitățile de pe piața muncii și calificările cerute;
 • Furnizarea de servicii de formare profesională și mediere pentru beneficiarii proiectului;
 • Sesiuni de schimb și integrare a bunelor practici în România (trei sesiuni);
 • Schimb de bune practici în Italia;
 • Organziarea și realizarea burselor locurilor de muncă în fiecare județ;
 • Organizarea unor evenimente, precum întâlniri județene, work-shop-uri, cu scopul de a disemina experiențele acumulate în proiect.

Buget: 1.842.654. RON

Parteneri

 • Fundația Dezvoltarea Popoarelor – filiala Dâmbovița
 • Fundația Dezvoltarea Popoarelor – filiala Arad
 • Consiliul Județean Dâmbovița
 • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă – Arad
 • Institutul de Cercetare a Calității Vieții
 • ASLAM – Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese

Finanțator

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!
 • Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”. Domeniul major de intervenţie 5.1 –“Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

Parteneriat pentru ocupare în mediul rural

Go to Top