Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale

2017-10-24T13:52:46+03:00joi, 19 octombrie, 2017|

Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale

Durata: 3 ani (iulie 2010- iunie 2013)

Localizare: București și județele Arad, Cluj și Dâmbovița

Obiectiv general

 • dezvoltarea unor noi modele de economie socială la nivelul a 4 din regiunile României (Bucureşti – Ilfov, Vest, Nord – Vest şi Sud-Muntenia), în scopul facilitării accesului a 240 de persoane excluse/expuse riscului de excluziune socială pe piaţa muncii şi a promovării unei societăţi incluzive.

Obiective specifice

 • promovarea şi adaptarea la contextul României a unui model transnaţional de economie socială (Italia) ca instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local;
 • consolidarea capacităţii asociaţiilor şi organizaţiilor din sectorul economiei sociale de a dezvolta/gestiona întreprinderi sociale/unităţi protejate;
 • dezvoltarea unor programe specifice de mentorat şi asistenţă a membrilor grupurilor vulnerabile în vederea consolidării capacităţilor, cunoştinţelor şi stimei de sine a acestora, cu accent pe promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii

Beneficiari

 • 240 de persoane excluse/expuse riscului de excluziune social pe piaţa muncii din Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa, Arad, Cluj
  150 Specialişti implicaţi în economia socială şi 60 manageri ai întreprinderilor sociale

Activități

 • Înființarea unei întreprinderi sociale în București
 • Studii de prefezabilitate și fezabilitate în regiunile de implementare
 • Servicii de ocupare pentru membrii grupurilor vulnerabile
 • Evenimente pentru promovarea parteneriatelor la nivel local
 • Schimburi de bune practici în Italia (3 sesiuni)
 • Conferinţe naţionale privind oportunităţile economiei sociale
 • Formarea managerilor și a specialiștilor din cadrul întreprinderilor sociale
 • Constituirea de grupuri de lucru la nivel local, cu implicarea reprezentanților ONGurilor și ai autorităților publice
 • Realizarea unei pagini web cu informații despre întreprinderile sociale și serviciile oferite

Buget: 7.171.723 RON

Parteneri

 • Fundația Dezvoltarea Popoarelor – filiala Dâmbovița
 • Fundația Dezvoltarea Popoarelor – filiala Arad
 • Fundația Dezvoltarea Popoarelor – filiala Cluj

Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale

Finanțator

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!
 • Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”. Domeniul major de intervenţie” 6.1. Dezvoltarea economiei sociale”.

Materiale de informare realizate în cadrul proiectului: Raport final de conferințe

Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale

Go to Top