Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale

2018-02-23T11:21:36+02:00joi, 19 octombrie, 2017|

Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale

Durata: 11 luni (iunie 2015 – aprilie 2016)

Localizare: București-Ilfov

Obiectivul general

 • dezvoltarea si implementarea, in parteneriat intre actori institutionali (CCD) si societatea civila (FDP si Reninco), a unui set de masuri de combatere a excluziunii scolare si sociale a copiilor si tinerilor cu CES din Bucuresti.

Obiectivele specifice

 • Îmbunătăţirea nivelul cunoștințelor si practicii actuale în domeniul educatiei copiilor cu CES de catre 345 de profesioniști: 250 profesionisti din domeniu din Bucuresti, 95 factori de decizie din autoritati locale si reprezentanti autoritati publice din Bucuresti și țară, 90 de reprezentanti din ong-uri din Bucuresti și țară, implicati in prevenirea excluderii sociale a copiilor si tineri cu cerințe educaționale speciale, cu focalizare pe învățământul gimnazial;
 • Cresterea nivelului de informare si sensibilizare a 250 de parinti/tutori ai copiilor si tinerilor cu CES sau la risc din Bucuresti cu privire la dreptul la educație al copiilor și tinerilor cu CES, cu scopul prevenirii discriminării și excluziunii școlare a acestora.

Rezultate așteptate

 • Crearea si functionarea unei retele de 10 profesionisti implicati in incluziunea scolara a copiilor cu CES;
 • Realizarea, acreditarea și pilotarea unei programe de formare pentru profesioniști din domeniu;
 • Formarea a 250 profesioniști din domeniu (cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, consilieri școlari, profesori de sprijin și alții) urmata de seminarii de follow-up a participantilor la formare (250 persoane);
 • Realizarea unei cercetări privind modul in care cadrul legislativ si practicile școlare sprijină combaterea discriminarii si excluziunii sociale a acestui grup vulnerabil;
 • Crearea si testarea unui toolkit multimedia-resursa pentru profesionisti;
 • Elaborarea si testarea unei metodologii privind combaterea discriminarii si excluziunii scolare a copilului si tanarului cu CES, prin colaborare și intervenție multidisciplinară;
 • Campanie de informare/sensibilizare a 250 parinti/tutori ai copiilor si tinerilor cu CES;
 • Conferințe de lansare și incheiere a proiectului.

Valoarea totală a proiectului: 937.714,25 lei (valoare inclusiv finantarea PLUS2)irong>Parteneri: Casa Corpului Didactic București, Asociația RENINCO Romania.

Comunicat de finalizare a proiectului

Date de contact

Fundația Dezvoltarea Popoarelor

Casa Corpului Didactic București

Asociația Reninco Romania

Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale

Proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale

Go to Top