România-Palestina, un pod pentru educație

2017-10-24T15:07:26+03:00joi, 19 octombrie, 2017|

România-Palestina, un pod pentru educație

Finanțator: Ministerul Afacerilor Externe prin programul României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid)
Proiectul este implementat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală.

Durata: septembrie 2015 – iunie 2016

Scopul proiectului este de a sprijini dezvoltarea educației incluzive și a unui program de sprijin pentru elevii cu dificultăți de învățare.

Proiectul se adresează lipsei accesului la educație de calitate pentru copiii cu dificultăți de învățare din regiunea Ierihon. Una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă Autoritatea Palestiniană în obiectivul de asigurare a acessului la educație pentru toți copiii, este prevalența crescută a copiilor și tinerilor cu dizabilități, inclusiv cu deficiențe de învățare.

Rezultate atinse
Proiectul s-a bazat pe o abordare integrată propunând formarea cadrelor didactice, activități educative cu copiii și implicarea părinților acestora în parcursul școlar.

  • 38 cadre didactice participante la trei module de formare: managementul clasei / deficiențe de învățare / instrumente educaționale
  • 132 de copii cu nevoi speciale de învățare au planuri educaționale individualizate
  • 46 părinti implicati în parcursul educațional al copiilor
  • Patru laboratoare resursa dotate în patru școli
  • Schimb de bune practici în domeniul educației incluzive cu participarea experților români organizat în Palestina- aprilie 2016
  • Acces la centrul virtual de resurse în domeniul educației incluzive care va fi accesat de experți din Palestina și România

Parteneri: AVSI Palestina.

Bugetul proiectului: 42.675 USD (finanțare MAE: 33.287 USD).

Pentru detalii suplimentare persoana de contact este Angela Sima, coordonator proiect, angela.sima@fdpsr.ro, 021.2552258/61.

Go to Top