Sezonul 2014-20152017-10-03T15:26:11+03:00

Sezonul 2014-2015

Școala Socială de Fotbal – Sezonul 2012-2013

Școala Socială Sportivă de Fotbal București este o inițiativă a Fundației Real Madrid implementată în România din anul 2012 în parteneriat cu Fundația Dezvoltarea Popoarelor (FDP).

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea și incluziunea socială a 45 de copii la risc de abandon școlar, cu vârste între 7 și 15 ani, din trei școli (Școala nr. 55, Școala nr.22 și Școala nr. 67) din zone defavorizate ale sectorului 3.

 • Școala Socială de Fotbal – Sezonul 2014-2015
 • Școala Socială de Fotbal – Sezonul 2014-2015

Durata: Septembrie 2014-Iunie 2015

Activități

 • Planificarea în vederea derulării activităților
 • Selecția copiilor
 • Planificarea și derularea activităților sportive
 • Consilierea copiilor și părinților privind importanța educației și creșterea motivației acestora pentru școală
 • Monitorizarea progresului antrenamentelor
 • Participarea la o competiție sportivă
 • Implicarea comunității locale prin participarea copiilor la activități nonformale
 • Întâlniri cu modele profesionale în cadrul companiilor
 • Participarea la un eveniment sportiv (meci de fotbal)

Rezultate așteptate
Proiectul urmărește incluziunea socială și o viață sănătoasă a 45 de copii la risc de abandon școlar prin îmbunătăţirea atitudinii faţă de şcoală, toți copiii care vor participa la sesiunile de instruire și la evenimente sportive își vor îmbunătăți starea fizică dar și aptitudinile individuale și sociale.

 • 80% dintre copii vor participa regulat la antrenamentele de fotbal
 • 80% dintre beneficiari vor participa la evenimentele sportive și își vor îmbunătăți atât condiția fizica și mentală, cât și starea generală
 • 80% dintre copii își vor îmbunătăți abilitățile individuale și sociale
 • 70-80% dintre beneficiari își vor dezvolta capacitatea de a aplica în practică cunoștințele acumulate
 • cel puțin de 80% dintre părinți deprind cunoștințe în relaționarea cu copiii/școala/reprezentanții comunității
 • 70% dintre părinți vor partipa la întâlnirile de grup/ședinte de consiliere
 • 100% dintre copii vor dezvolta abilități sociale/cunostințe prin educație nonformală în urma activităților în comunitate

Buget total: 29.774 euro

Finanțator: Fundația Vodafone România: 15.000 euro

Alți parteneri implicați în susținerea proiectului: Fundația Real Madrid, Primăria sector 3 București și compania DB Schenker (ianuarie-iunie 2014).

Școala Socială de Fotbal – Sezonul 2014-2015

Fundația Vodafone România este o organizație non-guvernamentală românească cu statut caritabil, distinctă de operațiunile comerciale ale companiei, înființată în 1998. Mai multe detalii despre Fundația Vodafone România găsiți pe pagina fundației sau pe blog-ul acesteia.

Fundația Real Madrid a fost înființată în 1997 și reprezintă instrumentul prin care Clubul Real Madrid este prezent în societate. Misiunea organizației este de a ajuta copiii si colectivele aflate in risc de excluziune sociala sau din medii violente, aceasta fiind prezentă în peste 65 de țări, cu peste 200 de școli și academii deschise. Mai multe detalii despre Fundația Real Madrid găsiți pe pagina fundației.

Go to Top