Servicii integrate pentru promovarea ocupării durabile în 5 regiuni din România

2017-10-24T14:56:28+03:00joi, 19 octombrie, 2017|

Servicii integrate pentru promovarea ocupării durabile în 5 regiuni din România

Durata: 3 ani (iulie 2010- iunie 2013)

Localizare: București și județele Dâmbovița, Arad, Cluj, Olt și Gorj

Obiectiv general

 • Atragerea și menținerea pe piața muncii a persoanelor inactive, a șomerilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prin promovarea unor măsuri active în domeniul ocupării în 5 regiuni din România.

Obiectivele specifice

 • atragerea unui număr de 3600 de persoane (din mediul urban și rural) pe piața muncii;
 • îmbunătățirea capacității de ocupare a 1080 de persoane prin stimularea motivației și abilităților personale pentru căutarea și menținerea unui loc de muncă, respectiv creșterea nivelului de calificare în ocupații cerute pe piața muncii;
 • angajarea și mențienrea pe piața muncii a unui număr de 396 de persoane prin furnizarea unor servicii de mediere și tutorat;
 • dezvoltarea și diseminarea unui pachet inovativ de servicii de ocupare în parteneriat public-privat pe baza unui model transnațional.

Beneficiari

 • persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • persoane inactive;
 • şomeri, din care:
  • şomeri de lungă durată adulţi;
  • şomeri de peste 45 de ani;
  • şomeri tineri;
  • şomeri de lungă durată tineri.

Activități

 • Informarea, orientarea și consilierea beneficiarilor cu privire la oportunitățile de pe piața muncii și calificările cerute;
 • Furnizarea de servicii de formare profesională, tutorat și mediere pentru beneficiarii proiectului;
 • Schimburi de bune practici în Italia (4 sesiuni);
 • Realizarea unei diagnoze socio-economice la nivelul celor 5 regiuni de implementare, pentru identificarea zonelor geografice și a domeniilor cu potențial de ocupare;
 • Elaborarea unei analize a tendințelor din domeniul ocupării pe plan local;
 • Realizarea unui studiu privind măsurile active de ocupare în România și Uniunea Europeană;
 • Organizarea unor evenimente, precum conferințe naționale și seminarii, cu scopul de a disemina experiențele acumulate în proiect;
 • Realizarea unei campanii media de promovare a serviciilor din proiect.

Buget: 17.736.155 RON

Parteneri

 • Fundația Dezvoltarea Popoarelor – filiala Dâmbovița
 • Fundația Dezvoltarea Popoarelor – filiala Arad
 • Fundația Dezvoltarea Popoarelor – filiala Cluj
 • PartNET – Parteneriat pentru dezvoltarea durabilă
 • En.A.P Puglia – Ente Nazionale Addestramento Professionale
 • ASLAM – Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese

Servicii integrate pentru promovarea ocupării durabile în 5 regiuni din România

Finanțator

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!
 • Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”. Domeniul major de intervenţie 5.1- “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Servicii integrate pentru promovarea ocupării durabile în 5 regiuni din România

Go to Top