Sustenabilitatea serviciilor de sprijin pentru parinti si copii

2017-10-26T11:16:52+03:00luni, 25 aprilie, 2016|

FDP a încheiat proiectul ”Parteneriat public-privat pentru familii autonome” finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Evenimentul de diseminare a avut loc la sediul DGASPC Sector 3 București, unul dintre partenerii proiectului, în data de 22 aprilie a.c.

Evenimentul și-a propus să treacă în revistă rezultatele obținute în cele aproximativ 12 luni de deraluare a proiectului precum și atragerea de noi parteneri în susținerea și furnizarea serviciilor centrului creat în cadrul proiectului.

În cadrul evenimentului au fost diseminate informații privind serviciile din cadrul proiectului, profilului beneficiarilor, a metodologiei de furnizare a serviciilor fiind impartasite și provocările avute în implementarea proiectului, respectiv lipsurile existente în domeniu. În subisdiar, intalnirea a urmărit crearea unui cadru de dezbatere si schimb de experienta intre servicii similare si complementare în România cat si stabilirea de parteneriate in vederea sustinerii si continuitatii serviciilor oferite în cadrul Centrului. În acest sens, FDP va continua să furnizeze servicii în cadrul Centrului prin derularea de ateliere de dezvoltare personală pentru copii, părinte-copil și petreceri tematice personalizate.

La seminar au fost prezenți reprezentanti ai autoritatilor locale, furnizori publici si privati de servicii sociale similare sau complementare, societati comerciale si alte institutii interesate, ONG-uri.

Următoarele rezultate au fost obținute în cadrul proiectului

A fost inaugurat și acreditat Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copil în Șos. Fundeni, nr. 180, București.

Aproximativ 100 de persoane expuse la risc de excluziune socială au beneficiat de sprijin socio-psihologic prin servicii de asistență socială (aprox. 100 persoane) anchete sociale, evaluări și planuri de intervenție, consiliere psihologică, educație parentală.

De asemenea, aproximativ 100 de persoane au beneficiat de sprijin în vederea găsirii unui loc de muncă prin servicii de consiliere profesională (aprox. 100 persoane) , mediere (50 persoane), integrare pe piața muncii sau intreprinderi sociale (15 persoane) , ateliere de educație în muncă și stagii de inserție (33 persoane)

Mai mult, 20 de persoane au fost formate si 14 persoane certificate în cadrul cursului de babysitting desfășurat în cadrul proiectului.

Concomitent, au fost desfășurate activități recreative, ludice individuale și în grup cu copiii,în funcție de caracteristicile specifice ale acestora. Supravegherea copiilor s-a realizat pe durata participării părinților la serviciile oferite la Centru, la programele de formare, precum și la interviuri pentru identificarea unui loc de muncă.

Nu în ultimul rând, persoanele în risc de excluziune socială au beneficiat de servicii de tutorat și de dezvoltare de abilități de viață independentă (33 persoane).

Proiectul a fost implementat pe o durată de 12 luni, începând cu data de 01.05.2015 iar costul total eligibil al proiectului a fost în valoare de 75.854,00 Euro.

Proiectul a fost implementat de către Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, în calitate de solicitant, în parteneriat cu DGASPC sector 3 București și două întreprinderi sociale: SC Proiect Mozaic SRL și Asociatia Touched România.

Go to Top